Eesti suurim tööootuste ja
tööandjate atraktiivsuse uuring

14+ aastat 

8000+ vastajat

300+ ettevõtet

4 uuringut

Uuringud viiakse läbi:

 1. tudengite
 2. meditsiinitudengite
 3. kutsekoolide õpilaste
 4. kogenud töötajate seas

Uuringuid on läbi viidud alates 2010. aastast.

Kvaliteetne valim

Uuringu valim on suur ning tagame, et meil oleks võimalus Sulle võtta välja

personaalselt Sind huvitava sihtrühma tulemusi.Sektorite ülene võrdlus

Vastajad saavad hinnata erinevate sektorite tööandjaid etteantud nimekirja järgi, kus konkurendid on esitatud lähestikku. Sul on võimalus võrrelda end nii otseste konkurentidega kui tööturukonkurentidega teistest sektoritest.

Kas soovid olla atraktiivsem tööandja?

Selleks, et olla tööandja brändingus ja töötajate leidmises edukas, peab tegevusi planeerima ja tulemusi mõõtma.

Kõhutundel kaugele ei jõua. Uuring annab teile sisendi, mille alusel kaardistada nii hetkeolukord, hinnata juba tehtud tegevuste tulemuslikkust ning planeerida tulevikku.


Vaata eelmiste aastate atraktiivsete tööandjate edetabeleid siin.

Mida saad uuringust teada?

OOTUSED TÖÖANDJATELE

SINU ATRAKTIIVSUS TÖÖANDJANA VÕRRELDES KONKURENTIDEGA

EELISTATUD INFOKANALID

 • Ootused töökorraldusele
 • Ootused palgale
 • Karjääriootused
 • Ootused soodustustele
 • Tööandja valikukriteeriumid
 • Infokanalid, kust otsitakse infot tööandja kohta.
 • Ülevaade, milliseid infokanaleid kasutatakse igapäevaselt 
 • Milliste kanalite kaudu eelistakse saada tööpakkumisi
 • Kui tuntud oled tööandjana
 • Kui suur on huvi Sinu juures töötamise vastu
 • Atraktiivsuse ja tuntuse võrdlus konkurentidega

Boonused

ATRAKTIIVSUSE VÕRDLUS EELMISTE AASTATEGA

ETTEKANNE JUHTIDELEJA EKSPERDI SOOVITUSED

VASTAJATE SOOVITUSED

Uuringu avatud vastuste tulemustest saate teada oma sihtrühma soovitused, mida teha, et olla atraktiivsem tööandja.

Näitame ka Teie atraktiivsuse ja tuntuse muutust ajas*

Viime läbi 1,5-2 tunnise ettekande juhtidele, mille käigus anname ka soovitusi tööandja brändi arendamiseks.

* juhul kui olete hinnatavate organisatsiooni nimekirjas olnud ka eelnevatel aastatel.

Tulemused Sind huvitava sihtrühma vaates

Viime läbi uuringu Eesti tudengite, kutsekoolide õpilaste ning kogenud töötajate seas, mis annab meile põhjaliku ülevaate tööturust ning suur vastajate arv võimaldab meil uuringust välja võtta Sulle oluliste sihtrühmade lõikes (nt erinevate õppe- või töövaldkondade, elukoha, töökogemus vm tunnuste lõikes).

Oma valitud sihtrühmade tulemustega saad TASUTA kaasa tulemused ja võrdluse keskmise tudengi, kutsekooli õpilase või kogenud töötaja lõikes.

graafiku näide

Uuringust saad teada kui atraktiivne ja tuntud tööandja oled võrreldes tööturu konkurentidega. Põhjalikus raportis saad end võrrelda kõigi uuringus hinnatud ettevõtetega.

Otsusta kui detailset infot hetkel vajad

Sul on uuringut tellides võimalus valida 3 paketi vahel ning soovi korral ka veel täiendavaid sihtrühmade analüüse tellida.
Tasu lisasihtrühma analüüsi eest on 500 eurot + KM.

PÕHIPAKETT1490 eurot*

INFOPAKETT700 eurot*

TOPELTPAKETT1990 eurot*

Uuringu tulemused ühe sinu organisatsiooni spetsiifilise sihtrühma lõikes 

Atraktiivsuse ja tuntuse võrdlus tööturu konkurentidega

*hinnale lisandub KM

Tööootuste ja atraktiivsete tööandjate üldine ülevaade

(kogenud töötajad, tudengid, meditsiinitudengid või kutsekooli õpilased)

*hinnale lisandub KM

Uuringu tulemused kahe sinu organisatsiooni spetsiifilise sihtrühma lõikes 

Atraktiivsuse ja tuntuse võrdlus tööturu konkurentidega

*hinnale lisandub KM

Kõik paketid sisaldavadtulemuste raporte ja ettekannet juhtidele

Põhi ja topeltpaketiga saad TASUTA kaasa võrdlusanalüüsi järelkasvu või kogenud töötajate keskmiste tulemustega.

Uuringu tellimise sammud

1

2

3

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

TÄPSUSTAME DETAILID

ESITLEME TULEMUSI

Anna meile märku oma huvist uuringu tellimise vastu info@instar.ee

Aitame valida sihtrühmad, lepime kokku tulemuste esitamise ja ettekande kuupäevad.

Esitleme tulemusi teie organisatsiooni juhtidele ning anname soovitusi edasiseks tööandja brändinguks.

Uuringu tellijana saad lisaks ka tasuta pääsme atraktiivsete tööandjate päevale septembris 2023.

Atraktiivsed tööandjad 2021

Pildil on 2022 aasta atraktiivsete tööandjate esindajad. Vaata atraktiivsete tööandjate edetabeleid siin.

Foto: A. Raudjalg

Meie kliendid

klientide logod

Klientide tagasiside

"Tööandjana on meie jaoks oluline teada, mis tööturul toimub. Uuringus osalemine võimaldab meil näha, kus on täna meie koht tööturul. Lisaks saame hea ülevaate sellest, millised on meie sihtrühmad, mis neid kõnetab ning milliseid kanaleid nendeni jõudmiseks kasutada. Uuring annab suurepärase ülevaate, millised on need organisatsioonid, kes on tööturul hinnatud ja kelle juurde soovitakse tööle minna.


Kindlasti soovitame uuringus osalemist ka teistele. Uuringus osalemise peamine väärtus ongi see, et tööandjana saame me teada, kus meie potentsiaalsed töötajad asuvad ja kes nad on. Loomulikult on hea teada ka seda, mida noored arvavad meist kui tööandjast ning milline on meie positsioon nende silmis võrreldes teiste tööandjatega."


– Marianne Tiigimaa - Prokuratuuri personalijuht

„Instari tööandja maine uuringu tulemused olid meile heaks sisendiks mõistmaks noorte eelistusi ja ootusi karjäärivalikute tegemisel. Saime ülevaate meie firma paiknemisest eelistatud tööandjate pingereas tudengite silmis ja täpsema vaate ka selle kohta, kuidas antud vastused jaotusid „kindlasti soovin töötada -kindlasti ei soovi töötada“ skaalal. Kõike seda ka sektori konkurentide ja teiste tööandjate kohta.

Instari uuringumeeskond on väga professionaalne ja koostöö sujus suurepäraselt!“


– Ursula Altmets, CGI Estonia personalijuht

“Instar IT-tudengite sihtrühma tööandja maine uuring andis väga hea ülevaate noorte IT-inimeste ootustest ja eelistustest tööturul ning info, milliste kanalite kaudu oleks nendega mõistlik suhelda.

Soovitaksin sihtrühmapõhist uuringut kindlasti nendele tööandjatele, kes teevad noorte värbamisega seotud otsuseid n-ö kõhutunde järgi – võib juhtuda, et teil on õigus, aga võib juhtuda, et üldse mitte!”– Laura Pukk, HR Manager, Cash on Go

Soovid rohkem infot?

Enne tellimuse kinnitust pakume ka tasuta konsultatsiooni tööandja brändingu teemal ning aitame valida uuringu sihtrühmad, kelle tulemustest Sinu organisatsioonil kõige rohkem kasu on.

Copyright © Instar EBC 2023. All rights reserved.